In 2005 is een begin gemaakt met het uitgeven van protocollen voor Therapeutic Drug Monitoring (TDM), oftewel spiegelbepalingen, van antiretrovirale geneesmiddelen. Nu in Nederland combinatie antiretrovirale therapie bijna 20 jaar beschikbaar is, is onze ervaring met TDM van antiretrovirale middelen ook bijna net zo lang omdat het laboratorium van het Radboudumc als één van de eersten ter wereld is begonnen met het aanbieden van TDM service aan HIV behandelaren.

Inmiddels wordt deze TDM service in Nederland door ca. 10 laboratoria aangeboden terwijl overige ziekenhuizen terecht kunnen bij referentie laboratoria. In zowel nationale (www.NVHB.nl) als internationale (AIDSinfo/DHHS guidelines) richtlijnen staan de indicaties voor TDM beschreven.

Naast de beschikbaarheid van assays en richtlijnen wanneer TDM zou moeten worden toegepast is uiteraard de laatste schakel een juiste beoordeling van de uitslag. Dit is nog niet zo eenvoudig, m.n. voor nieuwere middelen, en men moet de beschikbaarheid hebben van populatiegegevens om de gemeten spiegel goed te kunnen interpreteren.

De afdeling Apotheek van het Radboudumc heeft de interpretatie van spiegelbepalingen vastgelegd in zogenaamde TDM protocollen. Vanaf 2007 zijn deze protocollen voor iedereen beschikbaar gekomen via deze website. In augustus 2014 is een algehele revisie gemaakt van de bestaande protocollen en zijn er nieuwe protocollen bijgekomen van etravirine, rilpivirine, elvitegravir en dolutegravir. Op deze website is ook het aanvraagformulier te vinden voor het aanvragen van spiegelbepalingen in het Radboudumc.

Voor inhoudelijke vragen of opmerkingen over de TDM-protocollen kunt u contact opnemen met een van de HIV farmacologen van het Radboudumc (IDPharmacology@umcn.nl) of telefoonnummer 024 3616405.

David Burger, ziekenhuisapotheker/klinisch farmacoloog
Radboudumc